Algemeen nieuws

ACTION 2015!

De deadline voor de milleniumdoelstellingen verstrijkt eind dit jaar. In september beslissen de wereldleiders over een nieuwe set doelstellingen. 2015 wordt een kanteljaar. De hoogste tijd om aan onze politicii duidelijk te maken dat we de ambities willen scherpstellen.
In 2000 plaatsten de wereldleiders hun handtekeningen onder de Milleniumdoelstellingen. Acht doelstellingen die er voor moesten zorgen dat onder meer de armoede halveerde. Er is de voorbije jaren op veel vlakken vooruitgang geboekt. Maar tegelijkertijd is de ongelijkheid wereldwijd spectaluair toegenomen en kampen we met een ecologische crisis. Er was ook te weinig aandacht voor waardig werk en sociale bescherming.
De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarover op de VN-top in september zal beslist worden, moeten hiermee wel rekening houden. We verwachten van onze beleidsmakers dat ze de nieuwe doelstellingen zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. En nadien ook plichtsbewust uitvoeren. We willen hen laten zien dat we het menen.
Daarom voert de coalitie '2015 De Tijd loopt' een heel jaar campagne om de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen hoog op de politieke agenda te krijgen.

Laat zien dat je het meent en teken de petitie op www.action2015.be                     

Actueel > Nieuws > Algemeen