Subsidiereglementen/aanvraagformulieren

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zijn zitting van 5 januari 2015 de aanvraagformulieren en gemeentelijke reglementen voor de Internationale Samenwerking goedgekeurd.

1. Subsidies voor Noord-activiteiten in Lubbeek
Deze enveloppe wordt niet meer beheerd door de GRIS zelf, maar door het College van Burgemeester en Schepenen, dat advies vraagt aan de Gris.
Je vindt hier het gemeentelijk subsidiereglement, het pdf-aanvraagformulier en het word-aanvraagformulier
Lees echter eerst het vereenvoudigd subsidiereglement.

2. Subsidies voor sponsoring:
De gemeente Lubbeek voorziet een budget sponsoring voor inwoners van Lubbeek die een activiteit organiseren op lokaal gebied (Noordwerking), of in het buitenland (Zuidwerking).

3.  Projectsubsidies in de landen van het Zuiden:

Deze subsidies worden toegekend door de gemeenteraad, en zijn pas beschikbaar in het jaar dat volgt op het jaar van de erkenning van het initiatief. De aanvraag gebeurt bij het College en moet uiterlijk op 1 oktober worden ingediend. De rol van de GRIS beperkt zich tot het geven van een advies. Voor meer informatie: raadpleeg het subsidiereglement .
Je vindt hier ook het subsidiereglement en het pdf-aanvraagformulier of het word-aanvraagformulier.
Lees echter eerst het vereenvoudigd subsidiereglement.
Voorstelling/subsidies > Subsidies/reglementen/aanvragen > Subsidiereglementen/aanvraagformulieren / Organiek Reglement / Huishoudelijk Reglement