Wat is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Onder haar leden vinden we 375 gemeentelijke comités en wij zijn er zo ééntje.

Andere leden zijn de Vlaamse en Belgische organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (zoals Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden, Oxfam, Rode Kruis,...), en ook een aantal bondgenoten zoals vakbonden, vormingsorganisaties, vredesbewegingen, studiecentra.

11.11.11 heeft vier grote actielijnen:
- Ondersteuning van partnerorganisaties in de landen van het Zuiden.
- Lobbywerk in samenwerking met haar leden om Belgische en Europese overheden aan te zetten
  tot een versterking van internationale solidariteit.
- Sensibilisering van de Vlaamse bevolking voor de Noord-Zuid problematiek.
- Fondsenwerving voor de financiering van de drie bovenvernoemde activiteiten.

Net als de meeste van haar leden is 11.11.11 een NGO. Dat staat voor Niet-Gouvernementele Organisatie of met andere woorden: het beleid wordt onafhankelijk van de overheid bepaald, ook al krijgt de koepel subsidies van de overheid.

Voor elke euro die 11.11.11 inzamelt legt de Federale Ontwikkelingssamenwerking er 5,6 euro bovenop. Uw inspanningen zijn op die manier niet alleen een belangrijke graadmeter van wat er leeft onder onze bevolking, maar ook een stevige hefboom voor het vrijmaken van méér middelen voor het Zuiden.

Sinds 2012 is de naam 11.11.11-comité gewijzigd in 11-groep. De 11-groep Lubbeek bestaat uit volgende leden: Griet Cockx, Christine D'aes, Dries Deruytter, Arnout Fierens, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Anita Teerlinck, Mia Ulens.
Lubbeek kent een tachtigtal vrijwillige omhalers over de vier deelgemeentes.
 

11.11.11 > Wat is 11.11.11? / Agenda / Archief / Doe mee / Verslagen