Wereldsolidariteit

ngo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rechten van mannen, vrouwen en kinderen in de derde wereld. WS beoogt de  samenwerking tussen sociale bewegingen om deze mensen de kans te geven om hun sociale rechten te verdedigen en een menswaardig bestaan op te bouwen.

contact