Beleidsvoorstellen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zondag 14 oktober 2018 worden verkiezingen gehouden voor de samenstelling van een nieuw bestuur voor de periode 2019 - 2024. In aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen heeft de GRIS - zoals ook bij de verkiezingen van 2012 - een memorandum opgesteld. In dat memorandum zijn een aantal stellingen en aandachtspunten op gebied van Internationale samenwerking én de evolutie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen formuleerd. Op basis daarvan zijn vragen gedistilleerd die aan de Lubbeekse politieke partijen bezorgd zijn. Zowel het memorandum als de vragen aan de politieke partijen kun je hier doornemen. 
De antwoorden kun je hier lezen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Zondag 14 oktober 2012 zijn het de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Het Dagelijks Bestuur en de Algemene vergadering van de GRIS hebben een 'Rondvraag aan de politieke partijen' opgesteld. Deze rondvraag is verstuurd naar alle Lubbeekse partijen. Een antwoord wordt verwacht tegen juni. Nadien worden hieruit een memorandum gefilterd, wat later kan leiden tot beleidsvoorstellen aan de nieuwe schepen voor internationale solidariteit.

Je kan hier alvast de stellingen en de vragen nalezen .


  1. Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2000
  2. Tien voorstellen voor een vernieuwd beleid internationale samenwerking - april 2004
  3. Beleidsvoorstellen aan de nieuwe schepen voor internationale solidariteit - februari 2007

 

BELEIDSNOTA 2007: kan hier geraadpleegd worden.

BESLUITEN GEMEENTERAAD:

Fairtrade-resolutie dd. GR 28 mei 2008

Actueel > Beleidsvoorstellen / Nieuws / Politieke standpunten