Politieke standpunten

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Lees hier de beide documenten:


Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Lees hier de resultaten van deze rondvraag: 'De standpunten van de Lubbeekse partijen'

Lees hier een artikel in Hefboom over deze rondvraag: Nieuwe strategie om te wegen op het gemeentebeleid  (in bijlage)

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking van Lubbeek is een officieel adviesorgaan, aangesteld door de gemeenteraad. Het mandaat van de GRIS valt samen met de duur van een legislatuur van de gemeenteraad: zes jaar. Eén van de hoofdtaken van de GRIS bestaat erin om het gemeentebestuur beleidsmatig te ondersteunen. Daartoe heeft de GRIS ook initiatiefrecht: het is geen uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, maar een autonoom netwerk waarvan de adviesbevoegdheid en de representativiteit worden erkend.

Bij het begin van een nieuwe legislatuur zal ook de GRIS opnieuw worden samengesteld. Aangezien de stemhebbende leden bestaan uit vertegenwoordigers van allerlei initiatieven en organisaties voor internationale solidariteit, zullen zij de continuiteit van de werking van de GRIS kunnen verzekeren over de legislaturen heen. In de hoop dat bij eventuele onderhandelingen voor de samenstelling van het gemeenbestuur na de verkiezingen van 8 oktober voldoende aandacht zal gaan naar het thema “internationale solidariteit”, heeft de GRIS het initiatief genomen om de Lubbeekse politieke partijen te bevragen over hun visie hierover. In hun politieke campagnes bij de voorgaande verkiezingen werd immers zo goed als geen aandacht besteed aan dit thema. De GRIS is van oordeel dat het thema voldoende leeft bij de Lubbeekse bevolking om er deze bevraging aan te wijden.
De doelstellingen van de bevraging zijn:
1.  de partijen uitnodigen om hun visie en standpunten uit te werken over het thema “internationale solidariteit in Lubbeek”
2.  de partijen via de webstek van de GRIS een platform aanbieden om hun standpunten over dit thema bekend te maken
3. de bevolking, de verenigingen, de media een duidelijk beeld bieden van de  beleidsintenties van de kandidaat-gemeenteraadsleden op dit vlak
4.  de kiezer informeren opdat hij op basis van informatie aangereikt door de partijen zelf op 8 oktober een politieke keuze zou kunnen maken waarin hij zich erkent
5.  het formuleren van expliciete beleidsintenties waarover de partijen die deelnemen aan het beleid rekenschap zullen kunnen afleggen doorheen de hele nieuwe legislatuur
6.  het inventariseren van beleidsvoorstellen die in de toekomst zouden kunnen worden gerealiseerd, en het afchecken van hun politieke haalbaarheid.

Met de antwoorden op deze open rondvraag beschikt de GRIS over een krachtig instrument om haar adviesbevoegdheid voor de komende zes jaar te onderbouwen. De GRIS wenst dan ook alle politieke partijen die hieraan hebben meegewerkt te bedanken, en te feliciteren voor hun inzet en voor hun respect voor de kiezer.
Lees hier de resultaten van deze rondvraag: De standpunten van de Lubbeekse partijen

Actueel > Politieke standpunten / Nieuws / Beleidsvoorstellen