Doelstelling en werking

In het organiek reglement worden de doelstellingen van de GRIS als volgt omschreven:

1. De bevolking betrekken bij of informeren over de complexe thematiek van internationale samenwerking en de toenemende gevoeligheid omzetten in een concreet engagement.
2. Initiatieven nemen ter ondersteuning van concrete acties op gemeentelijk vlak.
3. De coördinatie bevorderen tussen de betrokken groeperingen en individuen.
 
Om die doelstellingen waar te kunnen maken beschikt de GRIS over de volgende bevoegdheden:

1.  Standpunten inzake het te voeren gemeentelijk beleid inzake internationale samenwerking innemen en deze kenbaar maken aan het gemeentebestuur.
2.  Jaarlijks een beleidsnota inzake internationale samenwerking uitwerken.
3.  Jaarlijks een voorstel van begroting inzake internationale samenwerking uitwerken.
4. Jaarlijks een sleutel voorstellen voor de verdeling van de in de  gemeentebegroting voorziene gelden voor internationale samenwerking.
5. Initiatieven nemen gericht op de sensibilisering van de bevolking en/of ondersteuning van concrete acties op gemeentelijk vlak.
 
De raad doet dus duidelijk meer dan raad geven aan het gemeentebestuur. De GRIS heeft zelf ook initiatiefrecht voor de communicatie met de bevolking, voor het ondersteunen en coördineren van acties van de leden, en voor het organiseren van eigen acties, complementair met de initiatieven van de leden.

 

Voorstelling/subsidies > Doelstelling en werking / Dagelijks Bestuur en Leden